Geleceğinize Liderlik Ediyoruz.

Biz, kurumların yönetim süreçlerinden dijitalleşmesine kadar birçok alanda dönüşümüne liderlik ediyor, firmaların temel değerleri ışığında sürdürülebilir değişim ve gelişim döngüsünü yönetiyoruz.

Stratum İş Modeli

Değişim kültürünü kurum içinde yaygınlaştırıyoruz.

Bilim, teknoloji ve yenilikçilik iş hayatının en önemli itici güçlerindendir. Hızla değişen ve gelişen iş dünyasında sürdürülebilir büyüme sağlamak değişime ne kadar uyum sağladığınıza bağlıdır. Değişimin önündeki en büyük engel ise zihinlerdeki dirençtir. İnsanların zihniyetindeki bu direnci sistematik ve sağlıklı bir şekilde yöneterek kurumlardaki değişimin önünü açıyoruz.

Dijital Dönüşüm

Üretimdeki her bileşen, monitör edilebilir,  veri üretebilir ve endüstriyel ortamla doğrudan bağlantılı duruma getirilebilmektedir. Makineler ve sistem arasında uçtan uca gerçek zamanlı olarak veri yönetimi hedeflenmektedir. Bu şekilde dijitalleştirilmiş sistemler, makinalar, müşteriler ve çalışanlar arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır.

Dijital teknolojilerin, tıpkı geçmişte buhar gücü ve elektriğin yaptığı gibi şirketleri ve pazarları dönüştürecek bir teknoloji haline gelmesi, dönüşüm yolculuğunun en önemli duraklarından birinin dijitalleşme olmasını zorunlu kılıyor.

Müşterilerimizden…

STRATUM, firmamızda kurumsallık bilincinin oluşmasında ciddi rol oynadı. Kayıtların düzenli ve sistematik şekilde tutulması, kurumsal hafızanın oluşturulması ve dökümante edilmesi üzerine önemli ve pozitif bir değişiklik yaşadık. Yönetsel konularda sürekli başvuracağımız bir iş ortaklığı ilişkisini kurduk. Yeni süreçlerin uygulanmasında ve adaptasyonunda kolay ve hızlı hareket etmemize büyük katkı sağladılar.

Alikaan ÇİFTÇİ - Yönetim Kurulu ÜyesiBayramoğlu Steel&Construction

STRATUM, bize stratejik bakış açısı kazandırdı. STRATUM’un liderliğinde gelecek ile ilgili stratejik planlarımızı yaptık, planlarımızı yazılı hale getirip iş planlarını çıkardık.

STRATUM’un yaratmış olduğu sinerji ile gelecek için stratejik bir sektör olan Enerji sektöründe yabancı bir firma ile ortaklık yaparak rüzgar kulesi iç platformları alanından üretim yapacak üretim tesisi kurduk.

Burak ÇELİKTAŞ - Yönetim Kurulu Başkan VekiliBayramoğlu Steel&Construction

STRATUM ile stratejik plan yapmanın, verileri raporlamanın çok kolay olduğunu ve bunları yazılı olarak belgelendirmenin öncelikleri belirlemek, çözüm üretmek, hedeflere odaklanmak ve bunları gerçekleştirmek için konsantrasyonunu kaybetmemekte yardımcı olduğunu anladım. Stratejik plan yapmak, çözüm üretmek için analitik düşünmemizi sağlıyor.

STRATUM’un AES’e kattığı en önemli şey, çatışma, kişiselleştirme ve suçlamadan uzaklaştırıp, firmada yapıcı  ve çözüm odaklı, bir iletişim kültürü yarattı. Bu tarz bir firma kültürünü, motivasyonu ve ben değil, biz olma bakış açısını  yaratmaya, hedeflere odaklanmaya daha büyük, daha eski ve kurumsal şirketlerin bile şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.  Bunu içeriden çözmek çoğu zaman pek mümkün olamayabiliyor. Dışarıdan ve tarafsız birinin ya da birilerinin rehberliği, daha etkili, çünkü insanlar dışarıdan yetkin bir kılavuza daha çok güveniyor, dinliyor ve teslim oluyor.

Esin ÖZGÜR - Satınalma MüdürüAES GROUP

Tkare Mühendislik olarak KYS kurulum aşamamızda yollarımız STRATUM ile kesişti. KYS kurulum sürecinde, hem sistem kurulumu hem de çalışanlarımızın eğitilmesi konusunda vermiş oldukları destek bizleri fazlasıyla memnun etti.

Her firma belli dönemlerde belli sistemlerde çalışmalarını yürütür. Ne zaman ki kurumsallaşmaya yönelirsiniz, o aşamada profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. STRATUM sayesinde sadece bir KYS belgelendirmesini hak etmedik, bunun yanında işe bakış açımız, planlamalarımız ve raporlamalarımız çok profesyonel ve müşteri memnuniyetini arttırıcı faaliyetlerimiz değişime uğradı ve özellikle otomotiv sektöründe, rakiplerimiz ile olan farklılığımızı çok net bir şekilde göstermiş olduk.

STRATUM ile oluşturduğumuz ortak vizyon sayesinde, Türkiye’de hem ISO9001 hem de ISO 27001 belgesine sahip tek mühendislik şirketi olmamız, bu çalışmalarımızın somut bir kanıtı olarak ortaya çıkmaktadır.

Murathan TOKTAŞ - Genel MüdürTKARE MÜHENDİSLİK

Referanslarımız

Bültenimize
Kayıt Olmak ister misiniz?

Bültenimize kayıt olarak, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

© 2018 Telif Hakkı - Stratum - Tüm Hakkı Saklıdır.