Sürdürülebilirliğin ve başarının her geçen gün daha zorlaştığı bu dönemde yenilikçi, çözüm odaklı ve hızlı olmak, müşteri gereksinimlerini tam anlamı ile karşılayabilmek için geçmiş bilgi birikimi ve kurumsal hafızaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Gelişim sürecini tamamlayamayan ülkelerde olduğu gibi ülkemizin Bursa ve benzer bölgelerinde kurucularının bilgi birikimi ve kurumsal hafızası ile ayakta duran, kurucularındaki kurumsal hafızayı ve bilgi birikimini gelecek nesillere aktaramayan ve bu vesile ile geleceğini kurucuların yaşam süresine endeksleyen birçok işletme bulunmakta.

İşletmelerdeki karar destek sistemlerinin kurumsal hafıza ihtiyacını doğru, eksiksiz, güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamak için Kurumsal yönetim yazılımları olan ERP sistemleri devreye girmekte. ERP sistemleri 20 yıldan fazla süredir iş hayatının gündeminde ancak bugün ERP sistemlerine ihtiyaç daha fazla. Bunla birlikte ERP’lerden beklentiler de değişti ve farklılaştı. Artık daha esnek daha dinamik ve daha kullanımı kolay ERP’lere ihtiyaç duyulmakta.

SAP Business One, SAP’nin ERP pazarındaki deneyimlerinin bir ürünü olarak kendini geleceğe taşımak isteyen, esnek ve dinamik bir yönetim anlayışı olan işletmeler için geliştirmiş olduğu bir ERP yazılımdır.

SAP Business One, işletmenizin büyüme yolculuğunda size yol arkadaşı olacak birERP yazılımıdır. SAP Business One, işletmenize ait tüm bilgileri, ölçeklenebilir bir sistemde tutmanızı sağlar.

SAP Business One, entegre iş zekası yardımı ile kara destek mekanizmalarınızı sürekli besler.

SAP Business One, kullanıcı dostu ekranları zaman kaybı olmadan doğru ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Her yerden kolay erişilebilir mobil uygulaması ile tüm işlemlerin zamanında yapılmasına olanak sağlar.

SAP Business One, verilerinizin emniyette olduğu bilinciyle işinize ve müşteri ilişkilerinize odaklanmanızı sağlar.

Yazar:

Şahin BİNGÖL

Stratum Genel Müdürü

Dijital dönüşüm, işletmelerin geleceğini yeniden inşa etmenin en temel bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.

Büyüklüğü ne olur ise olsun tüm sektörlerdeki her işletme için dijital dönüşüm şarttır. İş dünyasının giderek daha dijital hale gelmesiyle birlikte rekabetçi olmak ve sürdürülebilirlik hakkındaki her türlü açılış konuşması, panel, makale ya da çalışmadan yüksek sesle ve net bir şekilde bu mesaj ortaya çıkıyor.

Dijital dönüşümün ne anlama geldiği birçok işletmede hala açık ve net değildir. Dijital dönüşüm için yapmamız gereken adımlar nelerdir? Dijital dönüşüm için bir çerçeve oluşturmak gerekli mi? İş stratejimizin hangi bölümlerinin değişmesi gerekiyor? Gerçekten buna değer mi? Yeni bir yazılım kullanmaya başlandığında dijital dönüşüm tamamlanmış mı olacak?

Dijital dönüşüm her şirket için farklı görüneceğinden, herkes için geçerli olacak bir tanımı kesin olarak belirlemek zor olabilir. Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu olup, tüm paydaşlar için fark yaratmayı amaçlar. İşletmelerin nasıl işlediğine ve müşterilere nasıl değer sunduğuna dair temel değişiklikler sağlar. Aynı zamanda organizasyonlardasüreklilik sağlanması ve geleceğe hazır olmasını sağlayankültürel bir değişimdir.

İşletmelerin değişen pazarlar ile birlikte müşteri sadakati ve sürekli olarak artırma becerisinde teknolojinin giderek kritik bir rol oynaması nedeniyle, kuruluşlarda dijital dönüşüm için stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanması için liderlik yapılması gerekiyor.

Dijital dönüşümün önemli bir unsuru elbette teknolojidir. Bu nedenle dijitalleşme için yapılan yatırımlarda, ne kadar yeni bir teknoloji olduğu, tercih edilen teknolojiye toplam sahip olma maliyeti ile yatırımın sağlayacağı getiri arasındaki ilişkinin çok iyi analiz edilmesi gerekir.

İşletmeler bugün dijital değişimin hızlı temposu ile gelişmek isterlerse, mümkün olan her yerde teknolojiyi kullanarak verimliliği arttırmak için çalışmalıdırlar. Bu, tüm süreçlerde çeviklik ilkelerini benimsemek anlamına da gelir.

Dijital dönüşüm sadece bir Bilgi Teknolojileri projesinideğil, bir organizasyonun bütün operasyonlarından müşteri etkileşimlerine kadar farklı süreçleri uçtan uca birbirleri ile bağlantılı hale getiren bir dizi projeyi tanımlar.

The Global Center for Digital Business Transformation, “örgütsel değişimin dijital iş dönüşümünün temelini oluşturduğunu” söylüyor. Çünkü bir örgütün doğasını değiştirmek, insanların çalışma şeklini, zihniyetlerini, günlük iş süreçlerini ve hatta güvendikleri stratejileri değiştirmektir. Bunlar başlangıçta pek çok problem ortaya çıkarırken, dönüşüm tamamlandığında ise daha fazla iş fırsatından yararlanarak bir işletmenin daha verimli ve çevik olmasını sağlayan en değerli ödülleri de beraberinde getirir.

Yazar:

Şahin BİNGÖL

Stratum Genel Müdürü