En güçlüler değil, değişime en fazla adapte olanlar ayakta kalır.

Charles Darvin