Dijital dönüşüm, işletmelerin geleceğini yeniden inşa etmenin en temel bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.

Büyüklüğü ne olur ise olsun tüm sektörlerdeki her işletme için dijital dönüşüm şarttır. İş dünyasının giderek daha dijital hale gelmesiyle birlikte rekabetçi olmak ve sürdürülebilirlik hakkındaki her türlü açılış konuşması, panel, makale ya da çalışmadan yüksek sesle ve net bir şekilde bu mesaj ortaya çıkıyor.

Dijital dönüşümün ne anlama geldiği birçok işletmede hala açık ve net değildir. Dijital dönüşüm için yapmamız gereken adımlar nelerdir? Dijital dönüşüm için bir çerçeve oluşturmak gerekli mi? İş stratejimizin hangi bölümlerinin değişmesi gerekiyor? Gerçekten buna değer mi? Yeni bir yazılım kullanmaya başlandığında dijital dönüşüm tamamlanmış mı olacak?

Dijital dönüşüm her şirket için farklı görüneceğinden, herkes için geçerli olacak bir tanımı kesin olarak belirlemek zor olabilir. Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu olup, tüm paydaşlar için fark yaratmayı amaçlar. İşletmelerin nasıl işlediğine ve müşterilere nasıl değer sunduğuna dair temel değişiklikler sağlar. Aynı zamanda organizasyonlardasüreklilik sağlanması ve geleceğe hazır olmasını sağlayankültürel bir değişimdir.

İşletmelerin değişen pazarlar ile birlikte müşteri sadakati ve sürekli olarak artırma becerisinde teknolojinin giderek kritik bir rol oynaması nedeniyle, kuruluşlarda dijital dönüşüm için stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanması için liderlik yapılması gerekiyor.

Dijital dönüşümün önemli bir unsuru elbette teknolojidir. Bu nedenle dijitalleşme için yapılan yatırımlarda, ne kadar yeni bir teknoloji olduğu, tercih edilen teknolojiye toplam sahip olma maliyeti ile yatırımın sağlayacağı getiri arasındaki ilişkinin çok iyi analiz edilmesi gerekir.

İşletmeler bugün dijital değişimin hızlı temposu ile gelişmek isterlerse, mümkün olan her yerde teknolojiyi kullanarak verimliliği arttırmak için çalışmalıdırlar. Bu, tüm süreçlerde çeviklik ilkelerini benimsemek anlamına da gelir.

Dijital dönüşüm sadece bir Bilgi Teknolojileri projesinideğil, bir organizasyonun bütün operasyonlarından müşteri etkileşimlerine kadar farklı süreçleri uçtan uca birbirleri ile bağlantılı hale getiren bir dizi projeyi tanımlar.

The Global Center for Digital Business Transformation, “örgütsel değişimin dijital iş dönüşümünün temelini oluşturduğunu” söylüyor. Çünkü bir örgütün doğasını değiştirmek, insanların çalışma şeklini, zihniyetlerini, günlük iş süreçlerini ve hatta güvendikleri stratejileri değiştirmektir. Bunlar başlangıçta pek çok problem ortaya çıkarırken, dönüşüm tamamlandığında ise daha fazla iş fırsatından yararlanarak bir işletmenin daha verimli ve çevik olmasını sağlayan en değerli ödülleri de beraberinde getirir.

Yazar:

Şahin BİNGÖL

Stratum Genel Müdürü

0 cevaplar

Cevapla

Düşünceleriniz bizim için önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir