Yönetmek işleri doğru yapmak, liderlik doğru şeyleri yapmaktır.

Peter Drucker